Antropometrické měření (v případě zájmu)

Antropometrické měření je vědecky podložená a přesná analýza složení těla a jeho proporcionality, na jejímž základě lze velmi fundovaně sestavit tréningový plán a sledovat jeho plnění.

Měření provádí doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Tato metoda, narozdíl od rychloměření různými odporovými váhami, je dúkladná a velmi přesná. Více o metodě zde AntropoFINAL.ppt. Po dohodě s panem docentem provádíme několikrát ročně i v Plzni. Pro všechny zájemce, cena 400,- Kč.