Co vás čeká

Úvodní setkání

Úvodní setkání za účelem osobního seznámení a upřesnění podmínek spolupráce může proběhnout rovnou ve fitku, nebo u kávy či sklenky na dohodnutém místě. Na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu a vytyčeného cíle dohodneme optimální čas a frekvenci tréningů a další detaily. Toto setkání je...

Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor (ve sportovní terminologii) je vizuální analýza tělesné stavby za účelem zjištění veškerých nedostatků, které je možné cílevědomým a systematickým cvičením korigovat, nebo dokonce úplně napravit. Jedná se především o svalové dysbalance a s nimi spojené vadné držení těla,...

Vstupní test

Vstupní test je nezbytnou vstupní branou do tréningového režimu. Je to soubor jednoduchých cviků, které odhalí vaše slabiny, na kterých je nezbytné zapracovat nejdřív. Test je součástí úvodní lekce ve fitku.

Antropometrické měření (v případě zájmu)

Antropometrické měření je vědecky podložená a přesná analýza složení těla a jeho proporcionality, na jejímž základě lze velmi fundovaně sestavit tréningový plán a sledovat jeho plnění. Měření provádí doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Tato metoda, narozdíl od rychloměření různými odporovými váhami, je...

Tréning

Tréning pro začátečníky zahrnuje: úvodní zahřátí (rotoped, orbitrek, stepper, běhací pás) 10 minut rozcvičení 10-15 minut vlastní cvičení 35-40 minut strečing 5-10 minut závěrečný aerobní pohyb 10-60 minut   U každého klienta uplatňuji individuální přístup podle...

Ukázky cvičení

 lýtka  šikmé břišní svaly přímé břiční svaly záda + triceps