Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor (ve sportovní terminologii) je vizuální analýza tělesné stavby za účelem zjištění veškerých nedostatků, které je možné cílevědomým a systematickým cvičením korigovat, nebo dokonce úplně napravit. Jedná se především o svalové dysbalance a s nimi spojené vadné držení těla, plochonoží, nesprávné pohybové stereotypy či nedostatečné motorické schopnosti.